Abonament miesięczny za dostęp do Internetu

Prędkość

(download/upload)

Umowa na czas nieokreślony Umowa na 12 miesięcy Umowa na 24 miesięce

  3/0,3 Mbps

119,60 PLN 59,80 PLN 49,80 PLN

8/0,8 Mbps

129,60 PLN 64,80 PLN 54,80 PLN

14/1,4 Mbps

149,60 PLN 74,80 PLN 64,80 PLN

20/2 Mbps4

159,60 PLN 79,80 PLN 69,80 PLN

30/3 Mbps4

179,60 PLN 89,80 PLN 79,80 PLN
Pozostałe opłaty
Opłata za podłączenie do sieci BLUE DOT
(jednostanowiskowa)
Ustalana indywidualnie w zależności od warunków technicznych w docelowym miejscu podłączenia
dodatkowe urządzenie WiFi
(komunikacja bezprzewodowa w lokalu Abonenta)
70 PLN
Publiczny adres IP 5,00 PLN netto/m-c (6,15 z VAT)
Zawieszenie usługi2 10,00 PLN netto/m-c (12,30 z VAT)
Ponowne włączenie do sieci BLUE DOT3 50,00 PLN netto (61,50 PLN z VAT)
Nieuzasadnione wezwanie serwisanta 50,00 PLN netto (61,50 PLN z VAT)
Kara za udostępnienie łącza abonenckiego poza lokal Abonenta 700,00  PLN netto (861,00 PLN z VAT)

 

  1. Download/Upload
  2. Maksymalnie 3 miesiące w danym roku kalendarzowym
  3. Ponowne włączenie do sieci BLUE DOT po odłączeniu spowodowanym naruszeniem postanowień umowy, regulaminu bądź niewywiązywania się przez Abonenta z obowiązku regulowania należności.
  4. Prędkości dostępne w wybranych lokalizacjach.

Niniejszy cennik obowiązuje od 1 maja 2016 r.