CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH BLUE DOT

 

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

Lp.

Taryfa

Prędkość

[Mbps]

Koszt miesięcznych opłat abonamentowych

Koszt opłat instalacyjnych

Technologia

Pobierania danych

Wysyłania danych

Budynki
wielorodzinne

Domy
jednorodzinne

Budynki
wielorodzinne

Domy
jednorodzinne

1.

Nowa Mega Blue
10

10

1

120,00 zł

400,00 zł

Radiolinia 5 GHz

2.

Nowa Mega Blue
20

20

2

150,00 zł

 

400,00 zł

Radiolinia 5 GHz

3.

Nowa Mega Blue
30

30

3

180,00 zł

 

400,00 zł

Radiolinia 5 GHz

4.

Nowa Mega Blue 100

100

10

170,00 zł

 

1 000,00 zł

 

Radiolinia 60GHz

5.

Nowa Mega Blue 300

300

30

180,00 zł

 

1 000,00 zł

Radiolinia 60GHz

6.

Nowa Mega Blue 600

600

60

200,00 zł

 

1 000,00 zł

Radiolinia 60GHz

7.

Światłowód 100

100

10

150,00 zł

500,00 zł

2 000,00 zł

Światłowód

8.

Światłowód 300

300

30

160,00 zł

500,00 zł

2 000,00 zł

Światłowód

9.

Światłowód 600

600

60

190,00 zł

500,00 zł

2 000,00 zł

Światłowód

USŁUGI DODADTKOWE I SERWISOWE

 

Rodzaj/ Zakres usługi

Koszt

10.

Wykonanie instalacji rozdzielczej ethernet dla urządzenia sieciowego klienta w lokalizacji objętej umową

100,00 zł

11.

Konfiguracja komputera, AccessPointa, routera

60,00 zł

12.

Przeniesienie usługi

150,00 zł

13.

Instalacja dodatkowego routera

180,00 zł

14.

Opłata aktywacyjna

50,00 zł